Klik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergroting

Theaterspektakel van het verhaal over Liudger en Bernlef.

Op en rond de wierde van Rottum12 december van het vorige jaar ging Rottum weer even terug in de tijd.
Liudger kwam de Friezen bekeren. In het dorp ontmoette hij de blinde bard Bernlef,
die hij weer ziende maakte en bekeerde.
Op zijn tocht door de tijd kwamen de orken, zeewiefkes en de aanbidding van de wodanseik ook terug.
De tijd stond die dag weer even stil.
Waar gaat dit over, zult u denken.
De bekering en genezing van Bernlef was toch op Helwerd en niet in Rottum?
Dat klopt, maar het hele verhaal werd opnieuw ten tonele gebracht in en rond Rottum.
22 Leerlingen van het Hogeland college hadden het hele verhaal ingestudeerd en voerden dit op.
De teksten waren iets gemoderniseerd en van een aantal grappen voorzien.
Zo werd bijv. Bernlef aan Liudger voorgesteld als de Ede Staal van die tijd.

Geheel in stijl gekleed, begon in de kerk het verhaal met de opdracht die Liudger kreeg van
Karel de Grote (allergisch voor rozenblaadjes) om de Friezen te gaan bekeren.
Alle toeschouwers werden daarna meegenomen op een tocht rond de wierde.
Zo kwamen we daar als eerste de dansende zeewiefkes tegen op het land achter de kerk.
Verder voerde de tocht, voorafgegaan door een doedelzak spelende muzikant en de verteller.
We kwamen op een bepaald moment bij de maar, waar we de overval van de orken konden volgen.
Voor sommigen een eng gebeuren. Weer verder kwamen we bij een grote wodanseik die door een aantal mensen geëerd werd.
Liudger hakte deze boom om en bekeerde zo de aanbidders.
Weer in het dorp aangekomen, werd er bij een boerin gegeten en ontmoette Liudger de blinde bard Bernlef en maakte hem ziende.
Bernlef besloot vanaf dat moment alleen nog maar de naam van de heer te zingen.
Tenslotte werd Bernlef door Liudger gedoopt bij het kleine huisje (dit moest de kerk van Usquert voorstellen )in een zinken teil.
Tot slot kwamen we weer bij de kerk aan, waar Liudger door Karel de Grote (ook allergisch voor kastanjes)
werd bedankt voor zijn werk en eindigde de voorstelling.

Dit is in het kort een verslag van een waar toneelspektakel dat zijn weerga niet kent.
’s Middags waren er rond de 100 basisschoolleerlingen en ’s avonds rond de 200 belangstellenden.
Ook was het hele spektakel ’s avonds prachtig verlicht, wat tot schitterende plaatjes leidde.

Langs deze weg wil ik de leerlingen van klas 1A, Harm van der Veen (verteller), Albert Wouters (Karel de Grote),
Eppe Scholtens (Bernlef), Gerhard Wentink (doedelzakspeler), Linet Aten (kledingmaakster),
Frouwke Doornbos (algehele leiding) en Boukje Miske (uit Kantens - 2e klasser) die op het laatste moment (een dag van te voren) heeft ingevallen,
wegens ziekte van één van de leerlingen,.bedanken voor dit geweldige spektakel.
Klik op de foto voor een vergroting.
Als de foto is vergroot kun je naar de volgende door op de grote foto te klikken.
Als u foto's heeft die hier ook geplaatst kunnen worden en een aanvulling zijn,
laat het ons weten via de menu optie contact.'s Avonds waren de scenes prachtig verlicht waardoor er soms een spookachtige omgeving ontstond.